Data-analyysi – analytiikasta tuloksellisuuteen

Digimaailmassa saadaan kohtuullisen helposti kerättyä erilaista dataa, joka on arvokkaassa asemassa liiketoiminnan analysoinnissa sekä kehittämisessä. Jokaisen yrityksen pitäisikin tehdä data-analyysi, ja miettiä, vastaako saadut tulokset luotua strategiaa. 

Data-analyysi vaihe vaiheelta

data-analyysi

Data-analyysi on oikeastaan jatkuva prosessi, jossa säännöllisin väliajoin tarkastellaan kerättyä dataa ja sen pohjalta optimoidaan käytössä olevia työkaluja. Saatua dataa heijastetaan laadittuun strategiaan ja kehitetään toimintaa sen mukaisesti.

Datan kerääminen

Esimerkiksi: sivun kyselyt, aikaleima, klikkaukset

Dataa voidaan kerätä esimerkiksi verkkosivujen kävijöistä, somekanavista tai digitaalisista mainoskampanjoista. Verkkosivuille asennettava Google Analytics on yksi laajimmin käytetyistä datatyökaluista ja sen avulla saadaan kerättyä hyvin tietoa nettisivujen kävijöistä. Sosiaalisen median puolelta Facebook pixel puolestaan antaa tietoa siitä, miten nettisivut ja sosiaalisen median kanavat (Facebook ja Instagram) toimivat yhteen. Sekä Google Analytics että Facebook pixel ovat ilmaisia käyttää.

Mainoskampanjoista saadaan myös paljon tietoja kävijöistä ja mainoksen toimivuudesta. Esimerkiksi Google Ads:in kautta luodut mainokset pystytään analysoimaan ja näkemään, mikä mainoksista herättää kiinnostusta ja mikä ei.

Uutiskirjeiden osalta nähdään tietoa, kuinka moni on kirjeen lukenut ja mitä siinä olevia linkkejä on klikattu. Nähdään myös, jos jokin tietty kirje on saanut monet perumaan uutiskirjeen tilauksen tai jos uutiskirjeet eivät mene perille.

Datan prosessointi

Esimerkiksi: kävijäpolku, toimimattomat sivut, demografiset tiedot

Saatua dataa voi kertyä paljonkin, mutta mitä sille sitten pitäisi tehdä? Dataa läpi käydessä etsitään erilaisia käyttäytymismalleja ja rooleja. Käytännössä siis nettisivuilta voidaan katsoa, että mikä sivut tai blogitekstit ovat herättäneet eniten kiinnostusta. Yhtälailla voidaan tulkita demografisista tiedoista, että tietyn ikäiset ja tiettyä sukupuolta olevat henkilöt tietyltä alueelta ovat kiinnostuneita juurikin näistä tuotteista ja vastaavasti toisista tuotteista ovat kiinnostuneet toisenlaiset henkilöt.

Datan prosessoinnissa tulee huomioida myös se, että nykyisin on oikeus valita, mitä tietoja sinusta netin käyttäjänä kerätään. Evästeiden hyväksymisellä tai hyväksymättömyydellä pystyt vaikuttamaan siihen, miten palveluja kehitetään.

Työkalujen optimointi

Esimerkiksi: konversio, saadut yhteydenotot, A/B testaus

Kun datan prosessoinnissa saadaan tietoa siitä, että jokin tietty mainoskampanja toimii erityisen hyvin tai toinen ei toimi, niin on analyysin paikka, että miksi näin on. Onko jonkin tuote kiinnostavampi vai onko mainos vain houkuttelevampi? Työkalujen kehittämisen tarkoitus prosessissa on oppia hyvistä ja toimivista malleista ja jatkojalostaa niitä. Tätä kutsutaan monesti A/B testaamiseksi. Siinä luodaan kaksi erilaista mallia ja katsotaan kumpi toimii tuloksellisemmin. Kun dataa on tarpeeksi luodaan toimineen mallin pohjalta uusi malli uuteen testaamiseen. Näin pikkuhiljaa kehitetään pitkäjänteisellä työllä toimivia malleja ja heikommin toimineet mallit jäävät historiaan.

A/B testaamista voidaan hyödyntää mainoskampanjoiden lisäksi uutiskirjeissä tai vaikka blogiteksteissä.

Strategian kehittäminen

Esimerkiksi: tuotto, rahan tai ajan säästö, tunnettuus

Datalla on olennainen rooli yrityksen strategiassa. Se antaa suoraa palautetta siitä, ollaanko yrityksessä menossa oikeaan suuntaan. Sen pohjalta voidaan analysoida, tunnetaanko asiakkaat riittävän hyvin ja osataanko myydä juuri heitä kiinnostavia tuotteita, juuri heitä kiinnostavalla tavalla. Jos datan pohjalta luvut jäävät alhaisiksi on syytä pohtia laajemmin, että onko valittu suunta ja taktiikka oikea ja tarvitseeko sitä muuttaa. Yhtälailla jos nähdään, että luvut näyttää hyvältä, mutta se ei siltikään käänny tulokseksi, täytyy miettiä, että mitä voidaan tehdä toisin.

 

Data-analyysi on jatkuva prosessi

Tehtyjen muutosten jälkeen ympyrä palaa taas datan keräämiseen ja prodessi käydään uudelleen läpi hiotuen lopulta timanttiseksi toiminnaksi. Data-analyysi ei pääty koskaan (tai ei pitäisi päättyä) vaan yrityksen pitäisi aina säännöllisin väliajoin pystyä käymään saatua dataa läpi.

Pienemmästä datasta, kuten nettisivujen kävijöistä päästään laajempaan dataan, eli ostaneisiin asiakkaisiin ja myynnin lukuihin, joita yrityksissä yleisesti seurataankin jo paremmin. Nämä datat tukevat vahvasti toisiaan, sillä yleisesti mainonnan ja näkyvyyden tavoitteena on lisätä myyntiä tai tunnettuutta (ja sitä kautta tuottoa). Jos jo alussa mennään pieleen eikä tunneta asiakkaita, ei voida olettaa, että tavoitetaan potentiaalisia asiakkaita ja ostajia. Tavoitteellinen ja suunniteltu kokonaisuus tuottaa parhaan tuloksen.

Kaipaako yrityksesi apua datan keräämisessä ja analysoinnissa? Ota yhteyttä ja jutellaan asiasta lisää.