Hakukonemarkkinointi osana yrityksen mainontaa

Hakukoneita käytetään apuna, kun tehdään ostopäätöstä. Usea meistä hakee tietoa tuotteista ja yrityksistä, kun etsii tarvitsemaansa palvelua. Hakukonemarkkinointi antaa sinulle etulyöntiaseman näkyä kiinnostuneille asiakkaille – kustannustehokkaaseen hintaan.

hakukonemarkkinointi

Mitä hakukonemarkkinointi on?

Hakukone on ohjelma, joka etsii Interentistä sivuja ja liittää ne hakemistoonsa haettujen hakusanojen mukaan. Hakukonemarkkinoinnissa hakutulosten joukkoon voidaan ostaa mainoksia, jotka näkyvät erityisillä mainospaikoilla. Hakukonemarkkinointi voidaan jakaa periaatteessa kolmeen osaan:

  1. Hakutulosten mainokset
  2. Display -mainokset
  3. Videomainonta

Hakutulosten mainokset

Mainokset ovat tekstisisältöä ja ne näkyvät hakukoneen hakutuloksissa. Mainosten näkyminen perustuu hakusanoihin, eli kun käyttäjä hakee esimerkiksi ”hakukonemarkkinointi”, hän näkee tulossivulla ensin mainoksia, jotka käsittelevät haettua aihetta, eli tässä tapauksessa hakukonemainontaa. Mainokset saavat olla vain tietyn mittaisia ja kaikki tila kannattaa käyttää hyödykseen.

Display -mainokset

Nämä hakukonemainokset ovat bannereita, jotka näkyvät erilaisissa hakuverkostoissa, kuten blogeissa, sähköposteissa sekä erilaisilla hakukoneyhtiön yhteistyökumppanisivuilla. Bannereiden kuvilla pystyy herättämään kuluttajien mielenkiinnon ja saada kävijöitä sivuille. Display -mainontaa käytetään myös paljon nk. Retargeting-mainonnassa, eli bannereita näytetään niille, jotka ovat jo vierailleet esimerkiksi nettisivuillasi.

Videomainonta

YouTube on mitä paras alusta videomainoksille. Nykyisellään lähes kaikki käyttäjät saavat siellä eteensä mainoksia, joten voit saada videoille laajan näkyvyyden sitä kautta. Mainosvideoiden pituus, mikä käyttäjän täytyy katsoa, on rajattu 10 sekuntiin, eli mainoksen sisältöön ei mahdu montaa viestiä. Siksi on parempi toteuttaa mainosvideoiden sarja ja tuoda tuotetta tai palvelua esille usealta eri näkökannalta.

Mikä hakukonemarkkinointi tapa sopii minulle?

Tämä riippuu paljolti siitä, keitä asiakkaasi ovat. Lähtökohtaisesti voidaan sanoa, että hakutulosten mainokset sopivat lähestulkoon kaikille kohderyhmille.

Display -mainoksissa kannattaa panostaa jo yritykseesi tutustuneisiin asiakkaisiin. Bannereita ei kovin aktiivisesti klikkailla, joten mainostetun tuotteen tai palvelun pitää olla jo valmiiksi kiinnostava, jotta se herättää huomiota.

Videomainonta on hyvä vaihtoehto silloin, kun haluat suunnata mainontaa hieman nuoremmalle väestölle – vaikka nykyisin YouTube onkin jo ihan kaiken ikäisten käytössä.

Mitä hakukonemarkkinointi maksaa – ja mitä sillä saa?

Perinteiseen printtimainontaan verrattuna hakukonemainonta on edullista ja mainonta pystytään kohdentamaan paljon tarkemmin juuri halutulle kohderyhmälle. Suurin etu digimarkkinoinnissa ja myös hakukonemainonnassa on kuitenkin sen jäljitettävyys, nimittäin mainonnasta saadaan kerättyä selkeää dataa ja sen analysoinnilla voidaan kehittää mainontaa sekä yritystä eteenpäin.

Hakukonemarkkinoinnin kulut jakautuvat kahteen osaan: mainoksen suunnittelu ja toteutus sekä käytetty mainosbudjetti. Tarkka budjetti riippuu halutusta näkyvyyden määrästä ja mainosryhmien määrästä sekä sisällöstä. Esimerkkihintoja voit katsoa hakukonemarkkinointi -sivultamme.