Saavutettavuus tuo nettisivut kaikkien näkyville

Saavutettavuus on nettisivujen esteettömyyttä ja rakentamalla saavutettavia digipalveluja sekä nettisivuja voidaan parantaa ihmisten yhdenvertaisuutta. Kun käytettävistä palveluista tehdään saavutettavia sekä helppokäyttöisiä, kaikilla on mahdollisuus käyttää niitä. Yhteiskunnan digitalisoituessa yhä voimakkaammin, on yhtä tärkeää tarkistaa sähköisten palvelujen saavutettavuus kuin esimerkiksi esteetön sisäänpääsy rakennuksiin. 

Hyviä esimerkkejä käytettävyydestä ovat liian pienellä kontrastilla olevat värivalinnat, jolloin teksti ei ole luettavaa tai liian pienet painikkeet kosketusnäytöillä, jolloin niihin on hankala osua. Saavutettavuus tulisikin huomioida mahdollisimman hyvin kaikilla päätelaitteilla sekä verkkoselaimilla. Sivujen helppokäyttöisyys on yksinkertaisimmillaan sitä, että verkkopalvelu on helppo hahmottaa, navigaatio on selkeä ja etsitty sivu, toiminto tai sisältö löytyy vaivattomasti.

Nettisivun saavutettavuudesta olisi hyvä tarkistaa ainakin seuraava 8 kohdan lista:

nettisivujen navigaatio saavutettavuuden näkökulmasta

Selkeä navigaatio ja looginen luettavuus

Jotta sivusto on helppokäyttöinen, on sen navigaatioon hyvä kiinnittää huomiota. Tarkista, että sivujen nimet kuvaavat sisältöä ja että sivuilla teksti on loogisesti luettavissa.

nettisivujen sivupohjat

Selkeät sivupohjat

Sivupohjien olisi hyvä noudattaa samaa kaavaa tai värimaailmaa, jotta käyttäjä ei luule poistuneensa sivustolta. Yhtenäinen sivusto tuo esille myös brändin ilmeen paremmin.

saavutettavuus kontrasti

Riittävä kontrasti

Kun kuvissa ja teksteissä käytetään riittävän voimakasta kontrastia, niin ne ovat lukukelpoisia.

nettisivujen sisältö

Sisällön määrä ja kieli

Kieli on helposti luettavaa ja ymmärrettävää. Kielellisesti sisällössä voi ottaa huomioon kohderyhmän. Tarkista kuitenkin, että sivusto ei käytä liikaa ammattisanastoa ja asiaan perehtymätönkin voi ymmärtää sisällön.

saavutettavuus teksti

Tekstin koko ja fontti

Sivuilla kannattaa käyttää selkeää, pääteviivatonta fonttia, jotta tekstin luettavuus säilyy mahdollisimman hyvänä. Tekstin kokoa ei kannata jättää liian pieneksi tai vaihtoehtoisesti tekstiä voi olla mahdollista suurentaa.

saavutettavuus: alt tekstit

Alt tekstit

Kuville kannattaa aina kirjoittaa alt -teksti, eli vaihtoehtoinen teksti. Hakukoneiden lisäksi tämän teksti luetaan, jos kuvaa ei jostain syystä pystytä näyttämään sivulla tai jos sivua käytetään sokeiden lukulaitteessa.

saavutettavuus lomakkeet

Lomakkeiden tekstit

Lomakkeet tulisi nimetä ja kaikille kentille olisi hyvä asettaa nimet sekä paikkatekstit, jotta lomakkeet ovat saavutettavia myös näkörajoitteisille.

nettisivujen hakutoiminto

Hakutoiminto

Hakutoiminto sivuilla auttaa käyttäjää löytämään nopeasti halutun tiedon. Myös erilaiset kategorisoinnit esimerkiksi blogi -postauksille ovat hyviä tapoja helpottamaan käytettävyyttä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan 22.12.2016. Saavutettavuusdirektiivissä säädetään julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavutettavuuden minimitasosta sekä keinoista, joilla saavutettavuuden toteutumista valvotaan.