Suomen Logoterapiainstituutti – digistrategia uusiksi

Suomen Logoterapiainstituutti on asiantuntija- ja koulutusorganisaatio, joka järjestää Suomessa rakenteeltaan ja kestoltaan eurooppalaisen mallin mukaista logoterapian ammatillista lisäkoulutusta. Aikaisemmin heidän koulutuksensa ja tapahtumansa on järjestetty livetapahtumina, mutta viimeistään vuoden 2020 tapahtumien myötä heillä heräsi kiinnostus ja tarve tarjota palveluja myös digitaalisessa muodossa.

mThing toteutti yhteistyössä Logoterapiainstituutin kanssa digimaailmanvalloituksen, jossa rakennettiin heidän koko digistrategia uudelleen. Uuden digistrategian tavoitteena oli laajentaa logoterapian tavoittavuutta ja tuoda palvelut paremmin kaikkien saataville.

Logoterapiakoulutus on perustunut nimenomaan vuorovaikutukselliselle oppimiselle, ryhmässä ja ryhmästä oppimiselle, minkä takia oli iso kynnys suostua ajattelemaan verkkokoulutuksen toteuttamista. Kaikkeen logoterapiakoulutukseen verkkokoulutus ei yhä edelleenkään sovellu, mutta yllättävän hyvin olemme saaneet toteutettua ja säilytettyä koulutuksen vuorovaikutuksellisuuden ruutujen ylikin.

Aluksi kameralle jutteleminen tuntui oudolta ja minulle vieraalta. Vähitellen olen rohkaistumassa myös tällaiseen kouluttajan rooliin, vaikka keskustelun ja kommenttien esiin nostamisen oikea-aikaisuus vielä aiheuttaakin pieniä haasteita.

Digimaailmanvalloituksen yhteydessä Logoterapiainstituutille rakennettiin uudet nettisivut, jotka sisältävät myös verkkokaupan, josta voi ostaa heidän julkaisemaan kirjallisuutta. Sivuille rakennettiin myös blogi, jossa voidaan jakaa asiaan liittyviä, alan ammattilaisten laatimia artikkeleita. mThing uudisti myös Logoterapiainstituutin graafisen ilmeen ja logon.
digistrategia

Digistrategia käytäntöön

Henkilöstön koulutus

Uuden digistrategian toteuttamisen ensimmäisessä vaiheessa Logoterapiainstituutin henkilöstöä koulutettiin käyttämään erilaisia digitaalisia kanavia ja samalla yhteistyössä pohdittiin, että mitä asioita tarvitsee huomioida, kun koulutukset tai asiakaskontaktit ovat digitaalisia kasvotusten sijaan.

Uudet palvelukanavat

Logoterapiainstituutin digimaailmanvalloitus piti sisällään useiden uusien kanavien haltuunoton. Entuudestaan käytössä oli nettisivut ja Facebook.

Verkkokoulutukset

Logoterapiainstituutin kanssa kehittelimme myös aivan uusia verkkokoulutuksen kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat osallistumisen asuinpaikasta riippumatta, ja jo huhtikuun alussa toteutuu niistä ensimmäinen, ”Minun elämäni” -kurssi.

Uuden verkkokurssin suosio yllätti, se täyttyi reilussa viikossa. Tämä vahvisti uskoa ja rohkeutta uusien verkkokurssien tarjoamiseen logoterapiasta ja sen avusta kiinnostuneille.

Webinaarit

Logoterapiainstituutti on järjestänyt avoimia keskustelutilaisuuksia paikallisesti. Ensimmäisenä toimenpiteenä siirsimme nämä keskustelutilaisuudet webinaareiksi. Tämän myötä osallistujamäärät kasvoivat huimasti, keskimäärin osallistujamäärät ovat kymmenkertaistuneet lähtötilanteeseen. Webinaarien ilmoittautuminen järjestettiin sähköisesti, jotta saimme kerättyä uusia liidejä. Webinaareista rakennettiin myös palautekysely, jonka pohjalta toimintaa voidaan jatkossa kehittää ja siitä voidaan oppia lisää.

Uutiskirje

Logoterapiainstituutilla oli entuudestaan hyvä asiakasrekisteri, mutta sen aktiivinen hyödyntäminen oli jäänyt vähemmälle. Digimaailmanvalloituksen myötä päätimme ottaa tämän käyttöön lähettämällä kerran kuukaudessa uutiskirjeen, jossa tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista, koulutuksista sekä muista asioista. Samalla saimme keinon hyödyntää webinaarien ilmoittautumisen kautta kertyneitä liidejä.

Facebookin hyödyntäminen

Entuudestaan käytössä ollutta Facebook -sivua kehitettiin tuomalla tapahtumat mukaan sivulle. Lisäksi sivuston sisältöä ja sivulle jaettavaa materiaalia tarkennettiin ja kehitettiin. Digimaailmanvalloituksen aikana Logoterapiainstituutin facebook sivujen seuraajien määrä kasvoi 36% ja julkaisut tavoittavat suuren määrän kiinnostusta sekä keräävät tykkäyksiä.

YouTube

Webinaarien myötä ajankohtiaseksi tuli myös YouTube kanavan perustaminen, jossa tallenteet tapahtumista voidaan jakaa. Tätä kirjoittaessa tallenteita on katsottu yhteensä yli 330 tuntia.

Kaikille logoterapiasta kiinnostuneille avoimien luentotilaisuuksien muuttaminen webinaareiksi on onnistunut yli odotusteni. Suuri yllätys on ollut se, miten hyvin tavoitamme vanhojen seuraajiemme lisäksi aivan uusia logoterapiasta, logoterapiakoulutuksista ja muusta palvelutarjonnastamme kiinnostuneita.

Nämä markkinointitoimenpiteet ovat tuoneet meille näkyviä tuloksia jo näin lyhyessä ajassa.

Datan avulla jatkuvaa kehittämistä

Digitaalisen kehityksen myötä toiminnasta saadaan paljon uutta dataa, jota hyödyntämällä opitaan paremmin tuntemaan toiminnasta kiinnostuneita, potentiaalisia asiakkaita. Logoterapiainstituutin tapauksessa seuraamme saatua palautetta sekä dataa ja jatkojalostamme palveluja ja näkyvyyttä vastaamaan kiinnostukseen sekä tarpeeseen.

Tilannekartoitukseen saadulla ELY-rahoituksella laadittiin kehittämissuunnitelma ja jatkohakemuksella myönnetty kehittämisavustus mahdollisti asiantuntijan palveluiden hankkimisen ”digimaailmanvalloitusta” toteuttamaan, yhteistyössä hanketyöntekijöiden kanssa.

Onko yritykselläsi tarvetta Digimaailmanvalloitukselle tai osalle siitä? Ota yhteyttä ja jutellaan tarkemmin tilanteesta ja yrityksesi tarpeestasi.