Nettisivut

Suunnittelu

Nettisivujen uudistuksen yhteydessä on hyvä kartoittaa, mikä nykyisessä sivustossa on ollut toimivaa ja mikä vaatii muutosta, jotta uudesta sivustosta voidaan saada enemmän irti ja jotta se palvelee sitä tarvetta, mikä sivustolle on määritetty.

Kun uudistetaan nettisivut, suunnittelun aluksi on hyvä pohtia, kuka on sivuston loppukäyttäjä ja miettiä, täytetäänkö hänen tiedonjanonsa sekä tarpeensa sivustolla helposti. Ulkopuolinen asiantuntija osaa helpommin ottaa kantaa siihen, mikä tosiaan on sivustoilla tarpeellista ja miten käyttäjää ohjataan toimimaan halutun mallin mukaisesti. Asiakasymmärrys ja asiakaslähtöisen informaation hallinta, kerääminen ja hyödyntäminen ovat jokaisen nettisivu -projektin lähtökohta.

Sivuston suunnittelu ja rakentaminen on molemmille osapuolille mielekästä, kun:

  • Tarpeet ja tavoitteet ovat selvillä
  • Tiedetään kohderyhmä tai kohderyhmät
  • Otetaan huomioon käytettävyys
  • Luodaan vaikuttava visuaalinen ilme

Visuaalinen ilme

Sivuston visuaalinen ilme on tärkeä osa yrityksen brändiä sekä sillä on iso rooli sivuston käyttäjäystävällisyydessä. Ilmeen suunnittelu voi pohjautua olemassa olevaan materiaaliin tai graafiseen ohjeistoon tai se voi lähteä liikenteeseen graafisen ohjeen laatimisella. Visuaalisen ilmeen suunnittelussa otetaan huomioon eri kohderyhmien erityistarpeet ja vaatimukset. Noudatamme yleisiä tai erikseen sovittavia saavutettavuus -standardeja.

Nettisivuista laaditaan suunnittelun pohjalta luonnos, jonka jälkeen asiakkaan kanssa keskustellaan suunnitelmasta ja kuunnellaan kommentteja sekä toiveita. Keskustelun pohjalta tehdään asiakkaan toiveiden mukaiset muutokset vaarantamatta kuitenkaan sivuston käytettävyyttä.

Lopputuloksena on aina ulkoasultaan brändin mukainen ja käyttäjäystävällinen sivusto, joka ottaa huomioon asiakkaan toiveet, tavoitteet ja sivuston käyttäjät.

Ulkoasuja suunniteltaessa otetaan aina huomioon päätelaitteet ja sivustot suunnitellaan alusta asti toimimaan mobiilissa yhtä hyvin kuin desktopissakin. Sivustot testataan myös kattavasti eri päätelaitteilla.

Löydy ja erotu verkossa

Sivustolla kannattaa huomioida ylläpitäjät, käyttäjät ja hakukone – me autamme hyödyntämään kaiken potentiaalin sivustostasi näistä näkökulmista. Voit itse ylläpitää sivustoasi, jolloin saat kattavan dokumentaation sivuston hallinnasta ja tarvittaessa koulutusta ylläpitoon tai sitten voit ulkoistaa palvelun ja keskittyä siihen, mikä on yrityksesi kannalta keskeisintä.

Verkkosivustoissa tulee aina huomioida hakukoneet, jotka tuovat sivustollesi kävijöitä. Usein haasteena on löytää tasapaino käyttäjä- ja hakukonesuunnatun sisällön välillä. Autamme sisällön kanssa, jotta nettisivut ovat löydettävissä myös hakukoneiden näkökulmasta ja teemme sivuille myös hakukoneoptimoinnin.