SAAVUTETTAVUUSKARTOITUS

Tiedätkö täyttääkö sivustosi saavutettavuuden kriteerit miten hyvin? Entä mitä vaaditaan siihen, että sivusto on saavutettava mahdollisimman monelle käyttäjälle? mThing auttaa kartoituksissa sekä korjaamaan WordPress pohjaisilla sivustoilla havaitut ongelmakohdat.

Nettisivujen saavutettavuuskriteeri

Saavutettavuus on nettisivujen esteettömyyttä ja rakentamalla saavutettavia digipalveluja sekä nettisivuja voidaan parantaa ihmisten yhdenvertaisuutta.

WCAG-kriteeristö, jolla mitataan saavutettavuutta, jakautuu kolmeen eri tasoon: A, AA ja AAA -tasoille. Julkishallinnoilta odotetaan tasojen A ja AA kriteerien täyttämistä.

WCAG-ohjeistuksen ylätasolla on neljä periaatetta, joiden mukaan sivustoa mitataan: havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja lujatekoisuus (viimeisestä käytetään myös termiä toimintavarmuus). Periaatteiden alle on jaoteltu 13 ohjetta, jotka määrittelevät hieman tarkemmat puitteet ja yleiset tavoitteet.

Yleensä nykyaikaiset sivut täyttävät periaatteet jo melko hyvin, mutta pientä korjattavaakin löytyy. Välttämätäntä ei ole räjäyttää koko vanhaa sivua palasiksi ja rakentaa uutta, vanhaakin voidaan usein korjata. Toki jos uusi sivusto on muutenkin mietinnässä, on sen yhteydessä hyvä ottaa huomioon myös saavutettavuuden näkökulma.

Saavutettavuuskartoitus tuo sivuston haasteet esille

Saavutettavuuskartoitus on tapa tehdän näkyväksi sivuston haasteelliset paikat. Kartoituksessa sivusto käydään läpi ja tutkitaan, mitä sivustolle pitää tehdä, jotta siitä saadaan kaikilla tasoin riittävästi saavutettava. Kartoituksen tuoman tiedon mukaan sivustolle voidaan tehdä tarvittavat muokkaukset.

Lue blogiteksti saavutettavuudesta

Kaipaako sivustosi saavutettavuuskartoitusta? Pyydä tarjous ja tehdään nettisivusi kaikille sopivaksi.