Tietosuoja

Tietosuoja

1     Rekisterin nimi

mThing asiakasrekisteri

2     Rekisterinpitäjä

Nimi:                                                     mThing
Verkkosivut:                                     https://mthing.fi
Puh.                                                       +358 45 114 8381
Sähköposti:                                       info@mthing.fi

2.1         Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:                                                     Sini Mäenanttlla
Puh.                                                       +358 45 114 8381
Sähköposti:                                       sini@mthing.fi

3     Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään mThing:n asiakas- ja markkinointitarpeisiin. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

4     Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina sähköpostiosoite.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • yhteystiedot (yritys, postiosoite ja puhelin)
  • Lisätiedot

5     Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilön omalla ilmoituksella tai luovutuksena muista henkilö/yritysrekistereistä.

6     Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7     Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee mThing:n omistamalla tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa. mThing huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8     Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9     Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.