Tietosuoja

Keitä me olemme

Osoitteemme on: https://mthing.fi
Puhelinnumero: +358 45 114 8381
Sähköposti: info@mthing.fi
Rekisteristä vastaava henkolö: Sini Mäenanttila

Mitä dataa me keräämme ja miksi?

Analytiikka ja yhteystietolomake

Keräämme analyytiikan avulla tietoa käyttäjistä, jotta voimme parantaa asiakkaiden käyttäjäkokemusta.

Yhteystietolomakkeella keräämme asiakasrekisteriä, jota käytetää mThing:n asiakas- ja markkinointitarpeisiin. Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina sähköpostiosoite. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot (yhteystiedot: nimi, yritys, postiosoite ja puhelinnumero) sekä mahdollisia lisätietoja.

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilön omalla ilmoituksella tai luovutuksena muista henkilö/yritysrekistereistä.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tietojen säilyttäminen

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) Sähköinen asiakasrekisteri sijaitsee mThing:in omistamalla tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa. mThing huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Voit tarkistaa tietosi

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.